nemcok duda bencik bencikova

Rubrika Hovory s partnermi získava čoraz viac na odozve vo verejnosti. Dôkazom sú pribúdajúce listy v redakčnej pošte i osobná komunikácia s mnohými čitateľmi. Keďže sa v súvislosti s túžbou po kráse ľudského srdiečka, v súvislosti s pomocou iným, načo tajiť – aj solidaritou - spomína meno a priezvisko pani Eriky Karovej, rozhodli sme sa osloviť túto matku dvoch detí a ponúknuť jej priestor v uvedenej rubrike.

Pani Karová, poznáme sa dlhší čas. Tentoraz však spôsobili dôvod našej návštevy na vašom pracovisku také hodnotenia od ľudí, ktorým vaše občianske združenie pomohlo. Z množstva slov sme vybrali tieto: " Pani Karovú poznám ako vzácne a úžasne ochotnú ženu pomôcť ak cíti, že tú pomoc človek potrebuje..." Nebudeme ďalej opisovať pozitívne hodnotenia na vašu osobu. Trochu vás poznáme zo vzájomnej, myslíme si, obojstranne užitočnej spolupráce, napriek tomu sa pýtame: Má vaše ľudské krásno, vnútorná dobrota srdiečka korene v histórii?

Ťažká a neočakávaná otázka. Všetko má niekde svoje korene. Súhlasím, že v histórii je dosť príkladov na fakt, že nerastieme keď to máme jednoduché, ale vtedy keď čelíme prekážkam.Asi tam, v sebe samej sa rodila moja ochota pomáhať druhým.

Opýtam sa inak: Nesnažíte sa v solidarite, pomoci iným, niekoho, niečo imitovať ?

Načo by som to robila? Chcem byť sama sebou, ale nechcem žiť v samote obklopená mamonou, pýchou. Imitácia vytvára vždy iba imitáciu. Živí ju. Originalita je príznačná pre každého z nás.

Dobre. Budeme konkrétnejší. Vo vašom športovom klube BCF Dukla ste sa obklopili na trénerských postoch vo vedení klubu múdrymi a úspešnými ľuďmi. Prečo?

Život ma tak naučil. V prvej otázke ste sa pýtali na históriu. Naši otcovia i dedovia hovorili, že skoro spať, zavčasu vstať, to je cesta k zdraviu, múdrosti a šťastiu. Naši tréneri, ľudia s ktorými sa snažím spolupracovať a s ktorými rada komunikujem vážia slová v každej situácii, sú priamočiari a majú skúsenosti z tých oblastí, ktoré kormidlujú. Na toto si nemyslím, že človek potrebuje vysokú školu, aby sa takými ľuďmi obklopil.

No hej, ale prečo tí ľudia boli ochotní s vami spolupracovať?

Otázka skôr pre nich. Vo svojej prvej odpovedi som naznačila, že človek rastie vtedy keď čelí prekážkam. Na mnohých miestach dnes existuje množstvo problémov, prekážok, pravdepodobne páni Benčíkovci, pani Halinárová, pán Tišťan sa podobne ako aj moja maličkosť stretli nie raz v živote s tým ako je potrebné vedieť tie konflikty a prekážky riešiť. Vlnová dĺžka, správny, hlavne priamy ťah na bránu vedie k úspechom. Podľa mňa aj to sú dôvody, prečo pracujeme v takom zoskupení v akom pracujeme.

V tom s vami podaktorí súhlasiť iste budú, podaktorí proti vášmu názoru vytiahnu iné argumenty. Čo v prípade potrebnej oponentúry použijete vy?

Koľko ľudí toľko názorov, toľko chutí, toľko prognostík a smerovaní. Každý má právo na svoj názor, hlavne ak ho vysloví človek slušne a v prípade kritiky uvedie aj svoj recept na riešenie kritizovaného javu. Rozhodne však v prípade, ktorý ste otázkou modelovali, použijem odpočet. Pozrite sa, ak pre slovenskú atletickú chôdzu vychovala Žiacka chodecká liga za 11 rokov dvoch majstrov Slovenskej republiky v kategórii seniorov, ktorými sú z roku 2014 Patrik Spevák či teraz Miroslav Úradník asi je hodnoverné a vysvetliteľné prečo sme sa rozhodli veľkou mierou vlastnej zodpovednosti podieľať s logom BCF Dukla na organizovaní tejto súťaže pre talentované deti. Mohla by som pokračovať aj majstrovskými titulmi našej republiky z iných, mladších kategórií a spomínať mená dorastenky Lucie Ruskovej, žiaka Patrika Nemčoka a ďalších.

Dobre. V bohatej členskej základni vášho klubu je veľa detí. Aké ciele si stanovujete svojou prácou v klube?

Otázka, na ktorú sa dá odpovedať konkrétne hodiny. Pýtate sa na ciele z pohľadu rozvoja talentu? Chcete poznať ciele v komunikácii s rodičmi? Či sa pýtate na ciele v zahraničnej spolupráci? Ale budem sa snažiť načrtnúť to najzákladnejšie v našej práci. Chceme, aby každý člen nášho klubu získal vďaka športu dôstojné, metodicky i didakticky správne poznanie abecedy života, to znamená, aby sa mohol učiť na konkrétnych príkladoch odolávať a prekonávať sám prekážky, aby sám dokázal plniť pod dohľadom odborných a kvalitných trénerov, psychológov, za podpory nezastupiteľnej rodičovskej výchovy požadované detaily v tréningovom procese vlastným chcením, aby sme deti v tomto veku neučili a neorientovali smerom, že šport im umožní bez zodpovednej prípravy na život zisk veľkých peňazí, hmotné statky.

Čo si myslíte o ponuke byť partnerom na systémovú a systematickú spoluprácu s portálom Športlandia.sk osobne i prostredníctvom klubu BCF Dukla?

Veď už máme za sebou dosť zahrievacích kôl. Pripravme sa radšej už na štvrtkové finále Žiackej chodeckej ligy a potom na ďalšie prvky, míľniky, ktoré nás na náročnej ceste isto neminú...

Otázky kládol a za odpovede poďakoval Jozef Mazár

Popis k titulnej fotografii:
Aj kolektívnou silou sa dá stručne pomenovať smerovanie Športového klubu BCF Dukla Banská Bystrica. Na nímke po úspechu starších žiakov Patrika Nemčoka (druhý zľava) a Michala Dudu (prvý sprava) ktorí išli po prvý raz oficiálne 5 km trať na 86. ročníku medzinárodných chodeckých pretekov v Poděbradoch v sobotu 7. apríla 2018 kde dosiahli pozoruhodné výsledky v sebe skrýva táto fotografia ešte viacero historických súvislostí. Prvá zľava je na fotografii manželka Juraja Benčíka ( ten je na fotografii druhý sprava) Janka Benčíková, ktorá ešte s rodným priezviskom Jergová získala 22.augusta 1986 na banskobystrickom tartane ako prvá žena v Slovenskej republike titul majsterky Slovnskej republiky.Československej ženskej chôdzi vtedy kraľovala Dana Vavřačová z TJ Liaz Jablonec. Nuž a toto vzácne spoločenstvo spojila s cieľom posunu do vyšších poschodí atletickej chôdze práve Erika Karová ( na fotografii uprostred), žena o ktorej je reč v tomto publicistickom rozhovore.
Foto: archív Športlandia.sk

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com