kupele

Započúvali sme sa do jej slov keď povedala: "Kúpele zlepšujú zdravie a odbúravajú stres. Sú súčasťou komplexnej liečby, edukácie a rehabilitácie pacientov pri rôznych závažných diagnózach, pooperačných stavoch a pod. Možno aj z mylnej predstavy z minulosti, keď bol pobyt v kúpeľoch považovaný za „dovolenku“, spôsobil, že sa objavil zaujímavý výrok: Straty a nálezy vlastného zdravia a života nútia uvažovať a konať.

Všetko sme zaregistrovali v pracovni manažérky Kúpeľov Dudince a.s., o ktorých sme z úst množstva návštevníkov počuli, že Dudince vďaka kvalitnej kúpeľnej starostlivosti o pacienta priťahujú čoraz viac.

Toto bol hlavný dôvod, požiadať ich manažérku Mgr. Andreu Petrušovú o tento rozhovor:

Pani magisterka, napriek tomu, že ste určitej časti verejnosti známa ako manažérka Kúpeľov Dudince a.s., ako by ste sa čitateľskej verejnosti Športlandia.sk predstavili osobne, svojsky, pre čitateľa neočakávane?

Najviac zaujme, keď pri predstavovaní spomeniem, že som viac ako desať rokov dobrovoľná hasička – venujem sa aj tomu aj športovo na pozícii pravý prúd. Inak som vyštudovaná žurnalistka, ktorú zlákal marketing a samozrejme Kúpele Dudince. Mnohí mi povedali, že pracovať v takejto firme mladé dievča baviť nebude, keďže kúpele evokujú pohodu, pokoj a nie až takú dynamickú prácu, avšak je to pravý opak – práca prináša stále niečo nové a navyše náš marketing funguje veľmi dobre. A ako bonus človek môže spoznávať aj svet za hranicami Slovenska.

Patríte do generácie tej mladšej generácie slovenských novinárov a manažérov. Máte však za sebou už aj novinársku a manažérsku prax, svoje vlastné skúsenosti. Ako by ste charakterizovali súčasnú slovenskú žurnalistickú tvorbu z oblasti tvorby ekonomických hodnôt, mám na mysli, výrobnú sféru a jej prepojenie na regeneráciu ľudí, ktorí sa priamo na výrobe podieľajú z pohľadu návštevnosti a využívania modernej a kvalitnej regenerácie a ozdravovacích procesov v zariadení, kde pracujete?

Mnoho ľudí pochopilo, že bez regenerácie súčasný rýchly a pomerne dosť stresujúci pracovný život nezvládnu na sto percent. Preto aj vekový priemer ľudí, ktorí navštevujú kúpele, je z roka na rok nižšia. Ľudia prosto potrebujú investovať do seba a kúpele sú pre nich najlepším spojením liečby, prevencie a oddychu. Pridajte k tomu unikátnu dudinskú minerálnu vodu, pokojné a zelené prostredie a máte o zdravie po fyzickej, ale aj psychickej stránke postarané.

Čo pokladáte zo svojho hľadiska za najdôležitejšie vo svojom terajšom profesijnom živote?

V každej profesii je ťažké získať si meno, ale ešte ťažšie udržať si ho. Toto vnímam ako kľúčovú úlohu mojej práce. Chcela by som šíriť dobré meno kúpeľov, ale aj pomáhať udržať vysoký štandard služieb, ktorý je výborne nastavený vďaka mojim kolegom. Keď každý článok mechanizmu, napríklad zdravotná starostlivosť, stravovanie, ubytovanie, rezervácie či recepcie funguje výborne, marketingu sa informácie a pozitívna reklama robí s radosťou.

petrusova

"Úsmev a dobrá nálada tiež liečia" - tvrdí aj Mgr. Andrea Petrušová. Nie len slovom, ale hlavne životnou praxou.
Foto: archív A. Petrušovej

Dostal sa mi do rúk skvelý Dudinský kúpeľný magazín, v ktorom sa generálny riaditeľ JUDr. Slavomír Brza z pohľadu publicistiky veľmi originálne, ale podľa môjho poznania hlavne pravdivo vyjadruje okrem hlavnej úlohy kúpeľníctva aj o potrebe kreovania významných duševných, mentálnych, emočných a iných sociálno – kultúrnych hodnôt. Ako by ste nášmu čitateľovi rozšírili konkrétnosťami z praxe tieto oblasti v živote tohto jedinečného komplexu?

Keď je človek zdravý, niekedy si až tak dobre nemusí uvedomovať, ako úzko je prepojené telo a myseľ. Až keď sa prihlási choroba, vtedy začneme vnímať aj svoju duševnú, emocionálnu stránku. Liečiť telo je rovnako dôležité ako mať zdravú dušu. Do ďalšieho vydania kúpeľného magazínu, ktoré vyjde v júli 2018 pri príležitosti 40. výročia liečebného domu Smaragd, sme spolu so zdravotníckym úsekom písali niekoľko článkov o pomerne vážnych chorobách. Naša pani primárka, MUDr. Dagmar Demeterová, takmer vždy pridala k liečbe aj málo stresu, pozitívne myslenie a duševnú pohodu. Uvedomujeme si teda všetci, že základom liečby je aj dobrá nálada. A tomu prispôsobujeme napríklad aj náš kultúrny program, spoločné priestory alebo komunikáciu s klientmi.

Kúpeľná starostlivosť využíva najmodernejšie poznatky vedy a výskumu z oblasti balneológie, fyzikálnej medicíny, zdravej výživy a liečebnej rehabilitácie. O tej u vás sa dobre počúvajú pozitíva, ktoré idú na vrub ľudského potenciálu. Poviem to veľmi jednoducho, kúpeľní hostia si v cielených rozhovoroch, ale aj prostredníctvom bežných debát pochvaľujú ľudskosť, starostlivosť, profesionalitu tých, ktorí pre nich na rôznych úrovniach zabezpečujú služby počas pobytu. Ako zabezpečujete toto, čo sa v dnešnom svete stresu, závisti, ľudskej nevraživosti a skoro až organizovanej ničoty, so všetkým negatívnym aj nespomenutým bije?

Nemôžem hovoriť za všetkých, ale do značnej miery je to o tom, mať svoju prácu rád. Robiť ju profesionálne aj vtedy, keď človek nemá dobrú náladu, má problémy doma alebo keď sa stretne s veľmi náročným klientom, je veľkou výzvou. Myslím, že práve tu naši zamestnanci excelujú. Vždy dávajú na prvé miesto slušnosť, profesionalitu a individuálny prístup ku klientovi. A zlo, ktoré na nás útočí z každej strany, jednoducho musí ísť bokom.

Pomaly mi ťahá na úplnú sedemdesiatku, v Kúpeľoch Dudince som ohúrený aj aktivitami z oblasti približovania histórie kúpeľníctva, jeho tradícií. Z čoho pramenia tieto pozoruhodné nekaždodenné pramienky šírenia podôb odkazov, dobových tradícií našich predkov?

Kúpele Dudince sú medzi najstaršími, a zároveň najmladšími slovenskými kúpeľmi. Ako je to možné? Jednými z najmladších sú z pohľadu začatia budovania kúpeľných hotelov (až v novodobej povojnovej histórii) a najstaršími preto, lebo miestny prameň pomáhal ľuďom už pred dvoma tisícročiami. Z tohto pohľadu je doslova nutné nezabudnúť na to, kam až siahajú korene kúpeľníctva v Dudinciach. Starostlivo si odkladáme všetky legendy, novinové články, rôzne dobové predmety alebo zdroje skrývajúce minulosť. Občas, najmä pri rôznych jubileách, ich vytiahneme a prezentujeme aj verejnosti. Tradície a história sú našou neoddeliteľnou súčasťou, navyše je veľmi zaujímavé porovnávať ich s dnešnou modernou dobou, tak prečo sa s nimi ešte aj nepodeliť s ostatnými?

Spomeniem ešte posledný „historický“ objav, ktorý sa nám podarilo získať. Pri rekonštrukcii druhého poschodia v LD Smaragd našli robotníci v stene zamurovanú fľašu od vína z roku, kedy sa tento liečebný dom staval! Všetci sme z toho boli nadšení, ale aj trošku sklamaní, lebo táto fľaša bola prázdna 😊.

Nechcem a nebudem vás zaťažovať otázkami zdravej výživy a samotnej liečebnej rehabilitácie, nebudem sa vás pýtať ani na najmodernejšie poznatky z oblasti vedy a výskumu . Radšej sa vás, ako bývalej a súčasnej reprezentantky amatérskeho športu, ktorá v mladosti slušne obstála aj medzi profesionálmi, opýtam čo konkrétne odporúčate športovcom pri návšteve Dudiniec v Kúpeľoch Dudince absolvovať a prečo práve to o čom budete v odpovedi hovoriť?

Keď prídete do Kúpeľov Dudince, mali by ste tu stráviť minimálne 20 minút. Tento čas spomínam práve preto, lebo 20 minút je odporúčaná doba pobytu v liečivej minerálnej vode, ktorá naraz lieči srdce, ale aj pohybový aparát. Toto je základ liečby, ktorú odporúčam každému, koho trápia srdcovocievne, pohybové alebo neurologické problémy, prípadne ich kombinácia, alebo má záujem o prevenciu.

Okrem toho máme viac ako sedemdesiat procedúr, z ktorých si určite každý vyberie to vhodné pre seba. Určite netreba vynechať masáže, liečebný telocvik (napríklad aj vo vode) alebo lokálnu kryoterapiu. Najvhodnejšie procedúry však určite pomôže vybrať lekár.

Nedávno som robil rozhovor s mladou ženou, matkou dvoch detí, ja nebudem tajiť ani jej meno a priezvisko, pani Erikou Karovou na tému charity, jej úrovne i kvality a potreby v spojitosti so súčasným životom. Podieľajú sa na niektorých aktivitách v tomto smere aj Kúpele Dudince a.s.?

Je to veľmi individuálne. Keď vieme niekomu pomôcť, tak samozrejme pomôžeme. Spolupracujeme napríklad s rôznymi zväzmi, ktoré združujú ľudí trpiacich nejakou chorobou a poskytujeme im liečebné pobyty. Vždy, keď vidíme, že liečba u nás pomáha, napĺňa nás to radosťou.

Tento rozhovor uverejníme na internetovom portáli Športlandia.sk v rubrike rozhovory s našimi partnermi. Ako sa vy osobne pozeráte na také partnerstvá a čo konkrétne od toho očakávate?

Prepojenie športu a kúpeľov je úzke, keďže každý, kto aktívne športuje, potrebuje čas a miesto na regeneráciu. V kúpeľoch na to máme všetko potrebné, tak prečo to nešíriť cez médium, ktoré píše o športe, úspešných ľuďoch, a zároveň podporuje aj rozvíjanie talentu u detí?

Zhováral sa Jozef Mazár

Popis k titulnej fotografii: Pohľad na skutočnú oázu ticha a pokoja. 
Foto: archív Kúpeľov Dudince.a.s

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com