krnacky

Ešte pred 67 rokmi ma zapísali na denné štúdium školy s názvom Život. Každý deň som mal príležitosť sa niečo naučiť. Vyučovanie sa mi však nie vždy páčilo. Často som ho považoval za zbytočné a hlúpe. A tak dnes poriadne a správne neovládam ani vlastný materinský jazyk. Zatiaľ som sa naučil teoreticky a overil v praxi, že ak chcem uspieť v dnešnom svete, potrebujem správnu kvalifikáciu, správne ovládanie skúseností a správnych priateľov na správnych miestach.

Za jednu z priorít v období sveta širokých lakťov pokladám zdokonaľovanie kvality žurnalistickej tvorby. Preto som sa dal spolu s ďalšími na hľadanie takej rodiny, ktorá sa rozhodla pre túto aktivitu prostredníctvom športu, jeho osobností v súvislostiach života.Športovo- spoločenským, ale aj filozoficko- vzdelávacím štýlom ladeným internetovým portálom, ktorého úlohou je pomáhať rozdávať radosť zo zdravého života pri športe a so športom.

Svoje smerovanie portál orientuje formou rozhovorov, polemiky, poznámok, kvalitnej fotografie, DVD výstupov a žurnalistických výstupov nosičmi elektronických médií k čitateľovi, divákovi a poslucháčovi na profesionálnej úrovni v súvislostiach života.

V tomto procese tvorby chce portál umožniť autorom žurnalistické cesty v prvom rade hľadania seba samých v troch dimenziách ľudskej existencie – telesnej, psychickej i duchovnej. Robiť takú publicistiku je na čase, lebo ona harmonicky integruje city, ktoré často chýbajú v publicistike na trase dieťa – rodič – škola – športový klub – mesto, obec – región – štát - - podnikateľská sféra.

Portál si kladie za úlohu zabezpečovať obsahové stvárnenie jednotlivých druhov športu, jeho históriu, nielen prostredníctvom osobností športovo - spoločenského života, ale aj hľadaním talentov a ich ciest k nárastu na najvyšší stupeň paramídy športového a ľudského majstrovstva. S dôrazom na osobné hodnoty každého človeka, lebo tie sú chrbticou skutočného ľudského šťastia. Rovnako však s dôrazom na osobnú zodpovednosť.

Dôležitými rubrikami portálu sú história jednotlivých druhov športu a fotografia. Korene popisovaného štýlu a charakteristiky publicistiky možno nachádzať u predchodcov takej tvorby , v časopisoch Závislosť, Na hrane a Svet športu, na vzniku a vydávania, ktorých som sa podieľal. Terajšie potreby realizácie projektu Športlandia pramenia hlavne z jednoduchého dôvodu - aby sa taká rodina rozrastala zásluhou zdravého smerovania životom.

Preto má každá, z uvedených rubrík, aj svoje podskupiny. Možno sa nájdu medzi čitateľmi týchto riadkov aj mnohí takí, ktorí skonštatujú - ilúzia. Možno... Preto si dovolím verejne zvýrazniť, že matka takej rodiny, do ktorej patria Nadšenie, Cit, Obetavosť, Viera , Nádej, Láska a mnoho iných krásnych synov a dcér, zároveň Nenávisť označila za horšiu vlastnosť žurnalistického hľadania, akou sú Neprofesionalita, Populizmus, Ohováranie, Osočovanie, písané a publikované Senzácie, Polopravdy, Lži, Ľahostajnosť dokonca za úplne najhoršiu, a najškodlivejšiu.

Netreba tajiť, uchovávanie princípov života v takto orientovanej rodiny vyžaduje mnoho ako od rodičov, tak od detí. Každý člen rodiny sa musí určitým spôsobom stať služobníkom ostatných.

Mnohí aj z vás dobre vedia a poznajú, že rodina je základnou jednotkou spoločnosti, ale zároveň koreňom kultúry so zdravvými vlásočnicami športu. Toto je v zdravom ľudskom bytí nezastupiteľné. Je to neutíchajúci zdroj podpory, obhajoby, uistenia a emocionálneho dobitia, ktoré dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.

Keby sme mohli navrátiť prostredníctvom fair - play skutočnú lásku do rodín športu, svet športu by sa zmenil na raj. Chceme tvorivo prinášať publicistiku jednoduchostí jednoduchých športovcov, funkcionárov, trénerov, učiteľov telesnej výchovy, starostov miest a obcí, skrátka takých ľudí, ktorí skutočne splnili, alebo stále plnia konkrétne úlohy svojho povolania a rodiny. Chceme písať o takých, ktorí cez svoj "malý" život oveľa viac, než napr. podaktorí"veľkí" štátnici či poslanci parlamentov prinášali výsledkami svojho pôsobenia ľudské dobro celej spoločnosti, múdre a nezastupiteľné ambasádorské reprezentatívne potrebnosti po celom svete o našej krajine.

Úžasný protipól tých ktorí v mnohých prípadoch škrtnutím pera konali nesvedomitosto, ľahostajne, vypočítavo z mnohých hľadísk. Nedávno nám veľký škandál vôkol statočných postojov a postupov nášho olympijského víťaza a majstra sveta v atletickej chôdzi, Mateja Tótha, so svetským dôrazom pripomenul potrebu rozširovať nie náhodnú skutočnosť, že len zdravá rodina ľudí v športe a so športom je miestom lásky a života; miestom, kde láska rodí krásny život aj prostredníctvom športu zásluhou súvislostí a imperatívu dôležitosti pravdy z iných dôležitých oblastí života.

Aj tento prípad s úžasnou naliehavosťou pripomenul, že rodina športu v prepojení na reč statočného srdca statočných vedcov sveta, veľkého to laboratória lásky, je prvou školou, ba viac - stálou školou, v ktorej učenie sa láske prebieha nie suchopárnymi poučkami, ale presvedčivou silou vlastnej zodpovednosti, poznania, bádania, pracovitosti a skúsenosti.

Kiežby každá rodina prostredníctvom športu objavovala a objavila svoje povolanie a poslanie k láske, pravde, ľudskému dobru, k zdravému životu! Pravdepodobne najvýznamnejšia sociálna pomoc, ktorá môže byť poskytnutá kýmkoľvek pre svet športu, pre túto zem a pre ľudstvo, je vytvorenie zdravej rodiny.

Od toho názoru a postoja sa odvíjajú vlásočnice žurnalistických postupov už roky existujúcej, pilotne overenej a analyticky dobou zdokumentovanej naliehavej potreby Športlandie.

Jozef Mazár, autor projektu

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com