ziacka olympiada

Keď z popudu otca myšlienky Ing. Štefana Sýkoru „kreslili“ starostovia obcí Mikroregiónu Pliešovská kotlina (MPK) na jar 2007 kontúry organizovania žiackej športovej olympiády pre deti mikroregiónu pri príležitosti MDD, a to v spolupráci so základnými školami a sponzormi z jednotlivých obcí MPK, malo byť – a aj je - jej cieľom podchytenie záujmu o šport, podpora a formovanie trvalého vzťahu detí školského veku k športovým aktivitám hravou súťaživou formou.

Čo by starostovia radi zmenili

Toto súťaženie je spojené s olympijskou výchovou a prehlbovaním olympijskej myšlienky, a teda príspevkom k rozvoju telesnej kultúry a športu u týchto detí i nadväzovaniu nových kontaktov. V neposlednom rade sa takto vytvárajú podmienky pre rast potenciálnych reprezentantov obce, okresu, kraja či Slovenska. To nie je prázdna floskula, keďže je faktom, že v obciach mikroregiónu - Pliešovce, Dobrá Niva, Sása, Podzámčok, Babiná, Bzovská Lehôtka a Breziny - do dnešného dňa nevyrástol žiadny slovenský olympionik, a to by hlavy obcí radi zmeniť (najbližšiu olympiádu v Tokiu 2020 má v merku atlétka Katka Kuštárová z Pliešoviec, odchovankyňa a viacnásobná laureátka ŽO MPK). Zatiaľ sa im tento stav zvrátiť nepodarilo, hoci odvtedy, čo Žiacku olympiádu MPK (19. marca 2007 v Sáse) i jej prvý ročník (31. mája 2007 v areáli ZŠsMŠ Dobrá Niva) požehnali, pretieklo korytom Neresnice vody neúrekom. A keď pôjdeme hlbšie do histórie, potom nás zavedie až do novembra 1956, kedy sa v Krupine ako najväčšia športová udalosť jesene uskutočnila Pionierska olympiáda - atletický štvorboj. Po dva dni sa vtedy pod vedením svojich učiteľov a pionierskych vedúcich vyrojilo na tamojšie ihriská 337 žiakov z JSŠ v Krupine, zo Sebechlieb, Pliešoviec, Litavy a ďalších obcí Krupinského okresu. Vari ani na OH v Melbourne nebudú také boje, vraveli vtedy poniektorí účastníci... Neskôr na ňu neoficiálne nadviazal jednak každoročný športový deň (olympiáda) ZŠ Dobrá Niva, jednak športové súťaže žiakov ZŠ regiónu Podjavoria o Putovný pohár veliteľa posádky Výcvikového vojenského priestoru (VVP) Lešť), resp. Športový deň veliteľa posádky Lešť, ktoré v období 1990 – 2003 zaznamenali 14 ročníkov.

Účastníkmi podujatia, ktoré má oproti svojmu armádnemu predchodcovi rozšírený diapazón športových odvetví, sú žiaci oboch základných škôl obcí mikroregiónu ako aj žiaci, dochádzajúci z týchto obcí do základných škôl vo Zvolene a Krupine. Každý žiak reprezentuje svoju obec v atletických disciplínach, kým v kolektívnych športoch žiaci reprezentujú svoju spádovú školu. Súťažiaci môžu štartovať maximálne v dvoch atletických disciplínach a v jednom kolektívnom športe. Musia byť žiakmi spádových škôl Dobrá Niva a Pliešovce alebo obyvateľmi obcí Mikroregiónu Pliešovská kotlina. Takže žiaci, ktorí nenavštevujú spádové školy Dobrá Niva a Pliešovce, okrem atletických disciplín môžu reprezentovať spádovú školu aj v kolektívnom športe, ak uvedená škola prejaví záujem.

XI. ročník: V kurze najmä Paulína Fialková

Od zrodu myšlienky je akýmsi tútorom akcie osoba najpovolanejšia - predseda Združenia olympijských klubov SR a čestný člen Slovenského olympijského výboru (SOV) brigádny generál v. v. PaedDr. Ivan Čierny, ktorého verejnosť poznala ako dlhoročného veliteľa ASVŠ (AŠK) Dukla Banská Bystrica. A predstavte si, táto legenda nechýbala ani na XI. ročníku ŽO MPK. Lebo dohromady 230 žiakov základných škôl v Dobrej Nive a Pliešovciach si aj v prvý júnový deň t. r. urobilo Deň detí po svojom. Teda, popravde, nešlo o žiadnu svojvôľu, ani o žiadny bojkot vyučovania, ale práve o XI. ročník obľúbeného podujatia. Jednoducho, toto podujatie nesie v sebe taký silný náboj, že v deň jeho konania ide všetko bokom. Žiactvo i časť učiteľov si tentoraz dali randevú v zmysle rotácie o striedaní dejísk v areáli ZŠ s MŠ J. S. Neresnického v Dobrej Nive. Detský olympijský festival s viacšportovým, kultúrnym a výchovným poslaním, ktorého scenár kopíruje „veľkú“ olympiádu, prišli pozdraviť okrem Ivana Čierneho pozdraviť reprezentantky SR v biatlone Paulína a Ivona Fialkové so svojimi trénermi Annou Murínovou a Martinom Bajčičákom spolu s vedúcim odboru školstva MsÚ vo Zvolene Miroslavom Marcinkom a zástupcom generálneho riaditeľa VLM, š. p., GR Pliešovce Petrom Krpeľanom. Pochopiteľne, v kurze bola najmä Paulína Fialková.

Obľúbené podujatie privítalo športové tímy z Pliešoviec, Dobrej Nivy, Sásy, Podzámčoku, Babinej, Brezín a Bzovskej Lehôtky, a to pod taktovkou starostov a starostiek týchto obcí. Potenciálni olympionici vekových kategórií 1. - 4., 5. – 6. a 7. – 9. ročníka sa ako každoročne predstavili vo viacerých atletických disciplínach, vo futbale, volejbale, florbale a vybíjanej. Keďže víťazov bolo ako maku, radšej podčiarknime, že v Dobrej Nive aj tentoraz naplno zarezonovala coubertinovská myšlienka o tom, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.

O rok v Pliešovciach

Medzi známe tváre podujatia sa už dávnejšie zaradila niekdajšia zvolenská obojživelná legenda (hokej, tenis) Peter Suchánek, člen obávanej útočnej formácie LB Zvolen 70. rokov Podkonický – Diettrich – Suchánek. Peter je už dávnejšie „kukučkárom“, keďže roky žije v Babinej, je zamestnancom tamojšieho obecného úradu, koordinuje činnosť nezamestnaných a na žiackej olympiáde sa krútil najmä okolo bežeckých disciplín. „Mňa nadchli najmä hostky, sestry Fialkové, a to svojím prirodzeným prejavom k deťom pri úvodnom ceremoniáli. Organizácia bola na vysokej úrovni, účasť detí skvelá, pričom ani pätnástka Babinčanov sa nestratila, čím podporila ústrednú myšlienku podujatia o rozvíjaní športového ducha, priateľstva, fair-play a olympizmu vôbec,“ zdôveril sa po súťažení Suchánek.

„Môžem len konštatovať, že 11. ročník podujatia sa nám po každej stránke vydaril. Zvlášť potešila účasť slovenských olympionikov, o ktorú sa postaral tútor našej akcie generál Ivan Čierny a deti sa tak mohli stretnúť so svojimi idolmi zoči-voči. Už teraz sa tešíme na stretnutie o rok u nás v Pliešovciach,“ položil bodku za podujatím „Coubertin z Podjavoria“ Ing. Štefan Sýkora, predseda Združenia obcí Mikroregiónu Pliešovská kotlina a starosta obce Pliešovce.

JÁN BEŇUŠKA

Popis k titulnej fotografii:
Aj finiš behu chlapcov 7. - 9. ročníka na 60 m zachytený touto fotografiou potvrdzuje obrovské nasadenie súťažiacich na krásnom podujatí v Dobrej Nive.
Foto: Ján Kacian

P.s. Súčasťou článku je aj fotoreportáž z podujatia, ktoré takto priblížil skúsený žurnalistický bard, Ján Beňuška.

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com