bfc dukla banska bystrica

Zvykne sa vravieť, že hlad je najlepší kuchár. Hlad naučil ľudí novým pokrmom. Napríklad túžbe po senzácii v médiách. Po riadkoch, ktoré spôsobujú bolesť iným, len nie ich tvorcom. Núdza však kričí: Pozor! Ťažká a zákerná choroba často končí smrťou. Núdza súčasnej športovej publicistickej kvality hlavne z oblasti športu mladých učí a káže vracať sa k tým a takým, ktorí nie len publicistiku, ale hlavne samotný šport mladých podporujú.

Tieto riadky sme predostreli po polroku súčinnej publicistickej spolupráce v oblasti športu mladých predsedníčke Športového klubu BCF Dukla Banská Bystrica Erike Karovej, aby sme zistili, ako ona vníma také konštatovanie. A viete ako zareagovala? Usmiala sa, otvorila portál www.priekopnik.sk, aby vyriekla: „Hľa, práve zásluhou mnohých článkov z oblasti publicistiky o športe mladých aj na tomto internetovom portále platí stále pravda, že tomu, v kom prebýva láska k športu v rodinách a teda aj k deťom, je celý svet potom jedna úžasná rodina. So športom pre pokojný život.“

Prinajmenšom zaujímavá odpoveď. Vyvolala v nás ešte väčšiu snahu hľadať a nachádzať odpovede, odkiaľ v tomto klube berú toľko nadšencov a prívržencov napríklad pre atletickú chôdzu, ktorou oslovujú mnohé ratolesti. Aj zásluhou BCF Dukla Banská Bystrica dokázali organizátori vo vysokej kvalite rozbehnúť tradície Žiackej chodeckej ligy v Slovenskej republike na vysokom stupni tak športovej, ako i spoločenskej angažovanosti. Skonštatovali sme to v jej prítomnosti. A znova prišla z úst Eriky Karovej pohotová odpoveď: „Dobrý šport je všade tam, kde sa spája nadšenie, láska s odbornosťou. Isto by vám na túto tému z našich radov povedali tréneri Juraj Benčík, Martina Halinárová, Roman Benčík, ale i ďalší, Mgr. Luciu Kršňákovú PhD nevynímajúc, omnoho viac. Väčšina rodičov, detí, našich trénerov a funkcionárov pracuje na jednej vlnovej dĺžke, lebo ak chceme dávať dobro iným, musíme ho v sebe všetci nosiť.“

Veľa skúseností a obyčajov preteká zo sŕdc skúsenýcha hlavne dobroprajne naladených úspešných špičkových športovcov a ich trénerov do sŕdc trénujúcich detí. Žiadna novinka. Veď deti rady robia to, čo vidia robiť iných. Nuž, ale potom ich v súčasnosti učíme aj zvykať si a prijímať senzácie ako jedinú pravdu spokojného života súčasnosti.

Nedávno sme počuli poúčať otca syna formulkou: Šťastie sa nemeria podľa peňazí, ale podľa zdravia a spokojnosti. Dopovedal a dal do ruky mladému synčekovi sto eurovku. Potom si chlipol z dvojdecky dúšok ostrého, zobral barlu opretú o zábradlie na futbalovom ihrisku, otočil sa a pobral preč. Vravíte, že čudné? Možno aspoň tak, ako sú pre mnohých možno divné tieto riadky písané tiež všednými životmi, deťmi, rodičmi, ich trénermi, funkcionármi. Nie však všade tak a s takým zámerom ako ich približujeme zo života v Športovom klube BCF Dukla Banská Bystrica.

Nechválime, nekritizujeme, nepoúčame, hľadáme. Viete, aké je to kráčať životom lepším spôsobom ako ostatní? Je to ťažké. Aspoň také ťažké a náročné ako ľahko nachádzať pozitívne príklady v práci s deťmi pri športe, do ktorej sú jednou osou prepojené deti, ich rodičia, tréneri a funkcionári športových klubov, vedenia samospráv, regiónov i ďalších nemenovaných. Bez škrupulí pozlátok, pravdivé a užitočné v praxi. Ak nájdeme v najbližšej dobe podobné, veľmi vďačne o nich budeme znovu písať. Len preto, aby sme mohli zásluhou pozitívnych príkladov iných meniť tie negatívne v sebe samých. Aj také, veru, zvyknú bývať polročné bilancie o našej pomoci iným. A ak náhodou nepomáhame, aspoň neubližujme. Iným i sebe samým. Čo vy na to? Aká je vaša skúsenosť?...

Jozef Mazár

Popis k titulnej fotografii:
Mladí pretekári BCF Dukla Banská Bystrica aj na tohoročných Majstrovstvách SR mladších žiakov v Michalovciach dokumentovali v atletickej chôdzi veľmi dobrú pripravenosť. Na snímke vidíme víťazného Filipa Kresťanka (druhý zprava) Lukáša Rosenbauma (celkovo skončil druhý) obaja v žltom klubovom oblečení BCF Dukla. Tretí bol Jakub Bátovský (prvý zľava) v bielo - modrom oblečení z Dukly Banská Bystrica.
Foto Ján Harajdič .

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com