zelenina

Tým, že korona vírus objektívne veľmi razantne a radikálne dokázal zmeniť podmienky spoločenského usporiadania, v niektorých prípadoch až existenčne keď zo dňa na deň spôsobil zánik mnohých doteraz fungujúcich receptov na zabezpečenie si obživy, je možné pozorovať aj jej rozdielny vplyv závisiaci od rozdielneho vnútorného usporiadania a odolnosti jedinca.

ceresne

Pan Démia CoronaVirus nás naučí vyberať z dobrého len to najlepšie. Mnohí z nás sa rozhodli pre zdravú čerešničku na tortu zdravia vlastných životov. Bahno a hnis nepodporuje ani prírodný produkt z čerešničky Acerola (na snímke). Text a foto: Anton Korgo

Korona vírus v prvom rade prináša všeobecnú frustráciu, až polyfrustráciu, teda v čase dlhodobé nenaplnenie mnohých potrieb jednotlivca. A tam sme všetci individuálne rôzne dimenzovaní, tým že potreby máme rôzne, a sme rôzne odolní vyrovnať sa s ich dlhodobým odopretím.

Korona vírus je v tejto súvislosti tréningom aj skúškou frustračnej tolerancie, kde je možné pozorovať, ako jednotlivec navyknutý mať vždy všetko hneď, veľa a bez odriekania a často aj bez hodnotnej protihodnoty ako prvý lamentuje a naťahuje ruky po odmene. Sebadisciplína, sebaovládanie a odolnosť vytvára obrovský rozdiel aj medzi ľuďmi navzájom, medzi disciplinovaným športovcom zvyknutým na odriekanie a povestné "ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku" a medzi konzumentom s vypestovaným silným návykom konzumovať veľa, rýchlo a hneď, za každú cenu, hoci aj na dlh, alebo dokonca vo vyšších štádiách vypestovaného návyku hoci aj cez mŕtvoly.

Bolo by zovšeobecnením a aj predčasné hodnotiť, akou mierou sa v ktorých komunitách vyskytujú jedinci zvyknutí práve na ten nikdy neznižujúci sa masový a bezbrehý, stúpajúci konzum, ale názor si, pozorujúc vývoj krízy v rôznych komunitných prostrediach vie urobiť každý.

Korona vírus, verme, veľa spoločenských patológií prečistí, resp. zníži ich agregátne pôsobenie. Oblbovanie v spoločnosti nekonečnými infantilnými aktivitami dostávajúcimi konzumentov do mentálneho regresu a takáto cielená debilizácia a degradácia ľudí na amorfnú referenčnú masu konzumentov je aktuálne korona vírusom vyzlečená do naha. Druhá vec je, že infantilizácia spoločnosti už dosiahla taký stupeň efektivity, že niektorým závislým konzumentom už teraz po pár týždňoch chýbajú pre život tak nepodstatné veci, bez ktorých sa v skutočnosti dá veľmi ľahko aj dlhší čas zaobísť, a to sa procesy ani poriadne nerozbehli z kopca.

Bude životnou zručnosťou a skúsenosťou sledovať ďalší vývoj a reagovať na spoločenské zmeny a zmenené spoločenské usporiadanie, pretože už teraz je zrejmé, že tieto procesy zmenia spoločnosť, vzorce správania, rozhodnutia ľudí nielen pri nákupoch, ale celkovo vo viacerých oblastiach, šport nevynímajúc.

Jozef Mazár

Popis k titulnej fotografii:
Za úspech budeme mnohí považovať, keď nás v radosti zdravých životov vlastných i druhých, dokáže napĺňať šťastná sloboda z konzumácie zdravej zeleniny a ovocia, teda aj vlastnej statočnej práce pre budúcnosť našich pokolení, ktoré prídu po nás!Umelý život zdravie neprináša.Zdravú spoločnosť zabíja čoraz viac mamona peňazí, produkt umelého života, vzdialeného na míle od zdravej prírody.

Text : autor článku, foto: pixbay

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com