drogova prevencia

Napriek tomu, že článok: Názor matky, abstinujúcej alkoholičky, bez redakčného komentára sa objavil v rubrike Zdravie a relax iba včera, redakcia Športlandia.sk dostala viacero spätných väzieb na jeho obsah s rôznymi stanoviskami, od rôznych autorov. Medzi prvými prišiel mailovou poštou aj tento. Prinášame ho tiež bez obsahovej úpravy a v plnom znení:

drogova prevencia

Milí priatelia, po rozhovoroch na viaceré témy, ktoré sú skloňované na tomto internetovom portáli, sa chcem s vami podeliť o mojom videní prevencie detí i prevencie ako takej. Som žena,som matka a predovšetkým som závislá. Abstinujúca a pracujúca. Je to pre mňa hrozné v súvislosti so závislosťou písať, čo uvádzam,ale je to tak.

jej pribeh

Vzťahy.....jedno slovo a tak veľa znamená. Každý závislý by o nich vedel veľmi veľa rozprávať. Svojou závisťou sme nechali tento krásny vzťah medzi deťmi, partnerom, rodinou a okolitým svetom či už v práci, alebo s priateľmi zhniť. Zabudli sme aj na vzťah s knihou, komunikáciou s múdrymi o múdrych a potrebných veciach. Obklopili sme sa falošným svetom, v ktorom sme sa ľutovali a ako " vlk samotár" sme plávali životom v opojení alkoholom, alebo iných drog. Uzatvárali sme sa, s nikým sme nehovorili....mlčali sme. Na ústavnom liečení nás naučili znovu komunikovať a zveriť sa so svojimi problémami. Učiť sa ich riešiť, pomáhať sebe i druhým. Spoznávať sa lepšie. Nie len navzájom, ale aj seba samú.

drogova prevencia

Drogová prevencia (primárna) očami študenta, rodiča a tých, ktorí problém poznajú z viacerých strán.

Na úvod by som rád poznamenal, že primárna drogová prevencia je komplikovaný proces, do ktorého vstupuje množstvo subjektov (dieťa či študent, rodina, škola, koordinátor drogovej prevencie, športový klub, médiá...), ktoré sú vzájomne poprepájané sociálnymi vzťahmi a výsledkom je tak spleť premenných, ktoré sú popretkávané rôznymi sociálnymi väzbami. Rád by som zdôraznil, že mnohé z týchto subjektov si ani neuvedomujú, že sú súčasťou tohto „kolotoča“, prípadne, svoju účasť na tomto procese vnímajú len okrajovo. Realitou je tak vnímanie danej problematiky subjektom čiastkovo, alebo výslovne vyhranene, teda, zo „svojho“uhla pohľadu.Poďme sa, však, bližšie pozrieť na videnie primárnej prevencie očami študenta, rodiča a tých, ktorí problém poznajú z viacerých strán.

somora

Túto pravdu ponúkli napísať do titulku tohto rozhovoru tí, čo tvrdia, že ľudia, korí prepadli alkoholu, nelegalizovaným drogám, chorobnému nakupovaniu, hracím automatom, alebo ďalším škodlivým závislostiam, ak sa chcú vrátiť do plnohodnotného života, musia prebudovať hlavne svoj životný štýl, ktorý ich do toho bahna dostal. Mnohí, hlavne laici sú presvedčení, že napríklad alkoholikovi chýba pevná vôľa. Preto pije. Alkohol však užívajú aj konzumenti, pijani a mnohí nie sú pritom v tejto fáze na alkohole závislí...Aké môže mať novorodenec vôľové vlastnosti, ak sa narodí s abstinenčnými príznakmi?...

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com