Športovo - spoločenský
a filozoficko - vzdelávací portál

8133

spomienky navraty historia

Častá komunikácia na tému prevencie závislostí dáva dosť podnetov zamýšľať sa nad jej kvalitou v Slovenskej republike. Keďže existujú ľudia, ktorých tento problém zaujíma roky z viacerých hľadísk, je potrebné klásť verejné otázky a hľadať na ne odpovede prečo sme v tejto oblasti tam, kde sme? Rovnako jedným dychom je potrebné odpovedať na základnú otázku: Kde sa, vlastne, s prevenciou závislostí v Slovenskej republike nachádzame?

skala mazar sakala

Keď som mal možnosť v rokoch 1990 – 1992 v kruhu MUDr. Jaroslava Skálu a jeho blízkych spolupracovníkov v známej pražskej protialkoholickej liečebni Apolinář sledovať po novembri 1989 reštart Protidrogovej politiky v bývalom Československu a mierou publicistiky prostredníctvom československého časopisu Závislost v slovensko - česko - anglickej mutáciit vo funkcii jeho šéfredaktora ovplyvňovať jej vtedajšie trendy, zastával som s celým redakčným kolektívom autorov a spolupracovníkov názor, že Protidrogová politika štátu v ktorom sme žili, by mala byť komplexná a koordinovaná. Mala by sa odvíjať od dôsledne prepracovaných súborov preventívnych, vzdelávacích, liečebných, sociálnych, regulačných, kontrolných, hlavne však účinných.

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com