zdravie

Pán doktor Korgo, v predchádzajúcej časti rozhovoru ste priblížili svojsky pojem bohatstva. Predpokladám, urobili ste to preto, že žijeme v dobe, v ktorej je na prvom mieste zisk a moc, nie podstata zdravej prírody, zdravého človeka. Alebo sa mýlim?

Otázku kladiem tak aj preto, lebo to, čo ste predchádzajúcimi odpoveďami naznačili, v centre pozornosti mnohých vplyvných na tomto svete je vlastné bohatstvo. Ako, teda, vnímate bohatstvo? Každý chce mat’ zaistené pracovné miesto, každý chce zbohatnút’ alebo mat’ finančný blahobyt, ale čo je vlastne bohatstvo?

Patrilo by sa povedať jednoducho, sila vlastného zdravia a prírody. Samozrejme – zdravej prírody, v ktorej žije na svete väčšina zdravých ľudí. Termín bohatstva ako kapitalistického objavu je to opak zdravej životaschopnej pyramídy, teda pyramída obrátená špičkou k zemi. Jej základom je malý diamant v podobe malého V, na ktorom celá pyramída stojí. To je materiálny, najvzácnejší obsah celého nášho bohatstva. Tá ďalšia časť pyramídy zýva prázdnotou. To sú služby, zisky, akcie, peniaze, dane, clá a všetko ostatné čo nie je časťou materiálnej hodnoty v špičke PYRAMÍDY.

Môžete byť trošku konkrétnejší? Ide mi o to, aby čitateľ lepšie pochopil podstatu vami povedaného.

Samozrejme. Nech sa páči. Zoberme si praktický príklad. Môže to byť poľnohospodársky produkt, v tomto prípade ovocie, konkrétne ananás. V tropickej krajine je predávaný za 5% z ceny, ktorú konzument zaplatí v Európe. Takže na Slovensku, keď si kúpite ananás a zaplatíte pri pokladni v obchode 2 (dve) eurá, tak ste si kúpili materiálnu hodnotu ananasu za 0,10 centov a tých dalších 1,90 eur je prázdna hodnota, čim živíte, alebo udržujete pri živote dnešný hospodársky systém. Keby ste si ovocie dopestovali vo vlastnej záhrade, stalo by vás to len tú materiálnu hodnotu, nemuseli by ste nikomu platiť zisky, dane, clo, propagandu, transport, obal….Zoberme si d’alší príklad, tentokrát z priemyslu – coca colu, symbol slobody a symbol krajiny nekonečných možností. Jej materiálny obsah je výťažok z coca, cukor, farbivo, kyseliny a iné chemikálie, a toto predstavuje tiež asi 5% zo zaplatenej hodnoty. Ostatok je prázdnota, výlohy na propagandu, dane, zisky a podobne. Za 1 (jedno )euro, ktoré zaplatíte pri pokladni v obchode dostanete 5 centov materiálnej hodnoty. S touto úvahou, týmto poznaním, konkrétnym faktom musí vlastne každého napadnúť, že čo je bohatstvo a kto je bohatý. Bohatým je ten, čo vlastní diamant, špičku pyramídy, materiál...

Skúste, teda, presnejšie povedať a vysvetliť - prečo?

Zoberme si znova príklad. Je hospodárska kríza, vojna, množia sa prírodné katastrofy, choroby… Ľudtsvo musí, teda chce prežiť na základe materiálnych hodnôt. Potrebné sú hlavne potraviny. Celá tá časť pyramídy nad diamantom je veľmi labilná a nie je nám k ničomu platná, keď nemáme ten diamant. Všetko sa zrúti a stratí hodnotu. Hlavným úsilím našich predkov bolo zabezpečenie zdravej potravy, vody a útulku pred chladom a nepriateľmi. Tak prežívali. A preto prežili. Pyramída stála ako má byť, pevne na širokom základe.

Chcete tým naznačiť, že sme sa pokrokom, civilizáciou zmenili?

Samozrejme. Pokrokom a civilizáciou sme sa skutočne zmenili. A zmenili sme si i našu potravu. Hlavne po priemyselnej revolúcii. Chceme čo najlacnejšiu ponuku, chutnú, najkrajšiu na pohľad, pekne zabalenú, pohodlne pripravitel’nú… a málo dbáme na obsah a na pôvod našich potravín...

Dovolím si vás prerušiť. Chcete ďalej povedať, keď už vieme, že nie je jablko ako jablko, vajce ako vajce, mäso ako mäso…máme možnosť si vyberať a stravovať sa prírodne?

Určite, ale nie každý z nás má na to potrebné vedomosti, možnosti také potraviny nájsť a svoje i z dôvodu načrtnutého zohráva často i nedostatok na jedlo rezervovaných financií. A tak sa stravujeme tým « čo dom dá ». Zjeme všetko, hlavne keď je to lacné, vyzerá pekne a je to atraktívne zabalené a všade v médiách vychválené. Potom sa dostavia problémy a CHOROBY.

Väčšina z nás bude súhlasiť, že dnešné moderné tzv. civilizačné choroby sme si sami zapríčinili. Naznačili ste - potravou, našim zmeneným životným prostredím a honbou za prázdnymi hodnotami našej pyramídy. Čo, ale bude ďalej, keď toto čo ste povedali, začne ľudstvo realizovať..

Skôr odpoviem na tie záverečné slová. Ak bude chcieť ľudstvo žiť, bude sa musieť stravovať prírodnou zložkou stravy. Verím, som presvedčený, keď raz ľudstvo pochopí v súvislostiach celého svojho života princíp obrátenej pyramídy a jej materiálnej hodnoty, možno sa zmení i systém. Ale to je ďalšia filozofická úvaha – o postkapitalisme. A tiež bude súčasťou novej úvahy, že čo sa stane s chemickým a farmaceutickým priemyslom, keď sa väčšina z nás začne stravovať prírodným spôsobom.

Pán doktor, ale otázka môže znieť teraz aj inak: Kedy skolabuje sociálny systém, ak sa budeme naďalej stravovať a správať voči nášmu okoliu tak, ako to robíme dnes?

Chémia, farma priemysel nám sľubujú, že nás vyliečia. Stojí to, síce, veľa peňazí, ale aj súčasnosť ukazuje, že to skôr nefunguje, ako funguje. Príčina je jedna, lebo sa liečia následky a nie príčina. Keď vieme, že väčšina našich dnešných moderných chorôb, pýtam sa koľko 70-80 % ?... je zapríčinená hlavne našou potravou a i zmeneným životným prostredím, tak všetko úsilie by sa malo v prvom rade venovať úprave základu nášho života, špičke diamantu a materiálnych hodnôt – našej potrave!

Rastliny aby prežili, si vedia sami vytvoriť z vody, vzduchu a za pomoci zeleného farbiva a jeho viazania slnečnej energie, ich primárny metabolit - cukor, a z neho ďalšie 2 primárne metabolity – bielkoviny a tuky a z toho veľa iných sekundárnych metabolitov. Medzi nimi i vitaminy. Tiež aj terciálne metabolity, akými sú napríklad vlákniny. Podmienkou d’alšieho prežitia bude, aby tento prírodný proces nebol nami,ľuďmi menený chemickými, genetickými, alebo inými negatívnymi zásahmi. Už sme naznačili v predchádzajúcich častiach nášho rozhovoru na pokračovanie, že tým by bola ohrozená prírodnosť a prirodzenosť základných výživových hodnôt, nielen pre nás, ale i pre všetko iné, čo závisí od prírodnej rastlinnej potravy, a k tomu patrí i chov zvierat. My, ludia, ako i zvieratá, nemáme slnečné kolektory na získanie energií, preto sme všetci závislí od rastlín a ich výživných látok. Keď budeme naďalej chcieť dosahovaťčo najlepšie, najrýchlejšie a čo najlacnejšie výsledky v poľnohospodárstve, na úkor biodiversity a prírodnosti našich rastlín a bez ohľadu na pôvod a obsahové látky našich potravín, tak budeme stále viac chorlavejší a čoraz viac závislejší na chémii a na liekoch novej doby. Chceme to, alebo - musí to byt’?
Zdravotníctvo za účelom zdravia a nie liečenia chorôb by viedlo k zmene. A školstvo, zamerané na prírodný životný štýl.

Zdá sa, ľudia už cítia potrebu zmien. Mnohí aj v politických aktivitách a voľbách hľadajú zmeny. Ide však stále skôr o protest proti existujucim štruktúram. Často k zmenám príde, ale spravidla s nimi príde aj fiasko. Aksú to kroky do neznáma a rýchlo sa aj v našich stravovacích návykoch objavia staré, choré prvky, prídu choroby modernejšie. Potom hrozí fiasko ešte väčšie. Ako, teda, podľa vás ďalej?

Poviem vám úprinmne, neopakovať príklady zo Slovenska napríklad rokoch 1990 a 2019. Uvádzam to preto, lebo robím rozhovor pre čitateľov slovenského média. Keď sa neurobí revolučná zmena, na ktorú asi nikto nemá chuť, ba možno ani schopnosti ju viest ďalej, tak evolúciou, letargiou a pohodlnosťou či vypočítavosťou národa terajší typ evolúcie bude naďalej vládnuť svetom, až kým ľudstvo nepríde k dávno potrebným, radikálnejším riešeniam.
Kto chce prežiť musí sa preorientovať a zmeniť spôsob žitia, možno i už naznačeným prírodným spôsobom stravovania a dbaním o životné prostredie. V prírodnej evolúcii prežije iba ten, kto sa prispôsobí na nové podmienky, ostatné zostane na ceste.

Vy ste, pán doktor, vo voľnej debate spomenuli, že neandrtálci pred 30 tisic rokmi tiež skončili. Pravdepodobne na ich vysokokalorický spôsob výživy a ich neschopnosť sa prispôsobiť na nové prostredie. Môže a bude sa vedieť ľudstvo prispôsobiť na dnešnú priemyselnú explóziu? Aká je, podľa vás, naša budúcnost?

Jednu veľkú možnosť máme. Som rád, že sme sa o nej trochu v širších súvislostiach aj použitím filozofických otázok mohli rozprávať verejne.Ak hovorím, že máme možnosť, mám na mysli pokrok cestou spät’ k pôvodu, k prírode a k sebe samému. Už aj generácie pred nami sa mali možnosť presvedčiť, že príroda je k nám často krutá, ale možno ešte častejšie veľmi milosrdná!

Ešte jedna, záverečná otázka našej neformálnej debaty. Vy máte v talóne aj jeden praktický, dokonca už praxou osvedčený a overený recept. Budete ochotný o ňom v ďalšom rozhovore rozprávať v širších súvislostiach?

Z môjho prvého skromného exportu, 5 tisic kg Aceroly z Brazílii do Európy, sa stal postupom času jeden z najznámejších zdrojov prírodného Vitamínu C, s množstvom viac ako 100 miliónov kg produktu na trhu. Avšak Acerola je dnes používaná a zneužívaná chemickým a farmaceutickým priemyslom v rôznych formách, ale najmenej v jej prírodnej.

Keď ma Vírus Zika (o ktorom sme v jednom z našich rozhovorov priniesli tiež informácie – pozn. zhovárajúceho sa) pred piatimi rokmi napadol a poslal do neba, tak Svätý Peter ma zas vrátil na Zem. Aby som, vraj, dokončil moje poslanie - dať znovu Acerolu v jej pôvodnej prírodnej forme do povedomia ľudí. Možno pre prípad, že ked' jedného dňa Pán Boh pošle choroby na svet, tak on pošle aj ovocie, aby počúvajúci ľudia s porozumením neochoreli, alebo aby sa s ním uzdravili.

Záverom jedna moja nezodpovedaná úvahovou formou priblížená otázka : Poslanie ukončené, prišla doba?....

Ďakujem za vaše názory a prezentáciu vášho vnímania súčasného sveta. Takže, súhlasíte aby tie vami vyslovené slová úvahy boli námetom pre náš ďalší rozhovor ?...

Už som vyslovil súhlas v prvej časti série našich rozhovorov. Len to potvrdzujem.

Rozhovor pripravuje Jozef Mazár

Popis k titulnej fotografii:
Za zadravím z tmavých, chorých, nášmu zdraviu škodlivých umelých živín do oázy zdravia a pokoja, prírodnej lekárne.
Foto: Pixbay

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com