voda

 

Prekrásny región Chopok Juh pokrývajú v Slovenskej republike lesy, hory, s jedinečnou scenériou, tiež faunou, flórou, dokonca i zdravou pitnou vodou. Obec Dolná Lehota sa nachádza v strede tohto regiónu. Nuž a práve v tejto obci sa ešte spred roku 1 358 traduje, že zdravie a choroba toho kto sa tam usadí bude závisieť na rozhodnutí každého človeka, čo tam bude piť.

Vraj pod zemou sa tam nachádzajú zlato i antimon. Možno aj preto sa pôvodné obyvateľstvo zaoberalo klčovaním lesa a hľadaním najväčšieho a najdrahšieho pokladu pre život ľudí. Tvrdili to drevorubači i samotný zakladateľ obce Tomáš Petrík. V rokoch 1672 – 1848 sa tam obyvatelia živili drevorubačstvom, ale aj furmančením, ktoré k tomu patrilo. Ba furmančilo sa tam i v rámci robôt pre erárne bane a huty . Napriek tomu ľudia stále chradli a vysokého veku sa nedožívali.


Zo zdokumentovanej histórie sa súčasníci dozvedajú, že tam začiatkom 19. storočia boli objavené ložiská antimónu a zlata. Aj keď prítomnosť zmenšuje silu slávnej povesti o zamilovanej kráske, ktorá síce obetovala radšej svoju dobrú povesť, než ideály o zdravom milencovi, predsa sa však rokmi vďaka pitiu tamojšej vody vrátila k svojim ideálom. Vrátila sa k zdravému životu. Ešte pri dovŕšení 80 roku svojho života, vraj vynikala úžasným ženským pôvabom, lebo v hlbinách zeme objavila tekutinu pre svoju krásu a svoje zdravie. Keď sa po rokoch hľadania vrátila medzi svojich zdôverila sa, že čerstvý prameň, tam pod zemou ju každodenným pitím vystrábil zo všetkých duševných a telesných chorôb, ktoré na ňu doľahli hneď po strate dobrej povesti cnostnej a krásnej ženy v tejto obci.

Táto veľmi krátka povesť prozaickej epiky, spracúva historickú tematiku o tamojšej zdravej pitnej vode až neuveriteľne voľne, v rozpore s historickou skutočnosťou, ale jej pútavý dej ľudovej slovesnosti, ako by začali po stáročiach vypĺňať vzorky vrtov na území chotára Dolná Lehota z polovice minulého storočia. Ba zložením vody potvrdzujú pravdivosť povesti. Tamojší prameň je , vraj, jedinečný. Možno ojedinelý zo všetkých ponúkaných nielen z podzemia ostatných slovenských pitných prameňov, ale i svetových ľadovcov, ktoré nachádzame na pultoch predajní potravín a iných obchodných sietí či reťazcov. Prameň v Dolnej Lehote svojou kvalitou, akoby chcel potvrdzovať hodnotu príslovia: Keď piješ vodu, spomeň si na jej prameň! Medzi národom sa tam po stáročia povrávalo, že práve tieto slová vypovedala po návrate z podzemia spomínaná kráska, ktorej meno sa nezachovalo v obšírnejších súvislostiach ani v mýtoch či povestiach o Dolnej Lehote!
Lev Starew

Popis k fotografii:
Čaro, krása, zdravá voda. Úzka symbióza a lákavé pozvanie za zdravím aj do Kúpeľov Dudince...
Foto: archív Kúpeľov Dudince